Riviercontracten

Veel rivieren in Vlaanderen, zoals ook de Zwalmbeek, zorgden in het verleden al voor overstromingen. Om deze stroomgebieden aan te pakken worden er in heel Vlaanderen riviercontracten afgesloten met de verschillende betrokken partijen. Dit heeft als doel om via een participatietraject tot een concreet engagement te komen.

Doelstellingen van het gebiedsgericht proces zijn: 

  • Het informeren van een brede groep van actoren over de problematiek van overstromingsrisico's in het gebied;
  • Het oproepen van lokale betrokken actoren om mee na te denken en actie te ondernemen voor maatregelen om de overstromingsrisico's te verminderen;
  • De opmaak van een actiegericht riviercontract, waarin betrokken actoren zich engageren voor het nemen van concrete maatregelen die op korte en lange termijn de overstromingsrisico’s verminderen;
  • Het bepalen van een afsprakenkader voor de opvolging en coördinatie van de implementatie van het riviercontract.

Dit participatietraject duurt ongeveer een jaar. We willen iedereen betrekken die woont, leeft of werkt in het stroomgebied van de Zwalmbeek: overheden, bedrijven, verenigingen en inwoners. Ook jij en je gezin. Dit project bouwt voort op een eerdere succeservaring met deze aanpak in de vallei van de Kerkebeek in Zedelgem en Brugge (zie kerkebeek.riviercontract.be).

Wat is het overstromingsrisico en wat is het verschil met overstromingskans?
Het overstromingsrisico is de combinatie van de kans dat een overstroming voorkomt, gecombineerd met de schade die deze overstroming met zich meebrengt. Zo heb je misschien een kleine kans op een overstroming, maar als ze zich voordoet kan de schade zeer groot zijn. Omgekeerd kan je vaak overstromingen hebben, terwijl de schade al bij al meevalt. Je kan een overstromingsrisico dus verminderen door de kans op overstromingen te verminderen of de gevolgschade te beperken.
De kans op een overstroming wordt vaak uitgedrukt in een herhalingsperiode. Zo betekent een overstroming met een herhalingsperiode van 100 jaar dat je – gemiddeld gezien – één keer in de 100 jaar zo’n overstroming meemaakt.

Kan ik de overstromingskaarten consulteren?
Via de test kun je zien hoe groot de kans is dat jouw woning, tuin of bedrijf overstroomt en hoe groot die kans wordt door de klimaatverandering. Op waterinfo.be kan je de kaarten consulteren met de overstromingskansen.

Kan ik te weten komen of mijn woning dreigt te overstromen?
Ja, dat kan. Op waterinfo.be vind je alle metingen, voorspellingen en kaarten van de waterlopen en overstromingen in Vlaanderen. Wateroverlast veroorzaakt door riolering wordt hier niet voorspeld.

Wie organiseert dit traject?
Bekijk hier alle partners van dit traject.