Partners van Riviercontract Zwalmbeek

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hebben het initiatief genomen om met alle betrokkenen het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Zwalmbeekvallei te verminderen. In een eerste stap is een partnerschap gevormd met de gemeentebesturen van Horebeke, Zwalm en Zottegem, het bekkensecretariaat Bovenschelde, Agentschap Natuur en Bos en Departement Landbouw en Visserij. Wil je ook meewerken aan de uitwerking van het traject? Mail dan naar zwalmbeek@riviercontract.be zodat wij contact met je kunnen opnemen.