Zwalmbeek-forum 2: Uitwerken

Op Zwalmbeek-forum 2 gaan we dieper in op de ideeën van het ideeënplatform en Zwalmbeek-forum 1. Je krijgt er meer info over het effect van verschillende soorten maatregelen op overstromingsrisico's. Daarnaast krijg je er de kans om samen met de gemeente, de waterbeheerders en andere betrokkenen na te denken over de uitwerking van de verzamelde ideeën.

Programma van de  avond: 

18:30 Onthaal

19:00 Verwelkoming en inleiding

19:15 Meerlaagse waterveiligheid in het stroomgebied van de Zwalmbeek: haalbaarheid, nut en effect van de verschillende maatregelen.

19:45 Werktafels

  • Hoe verminderen we overstromingsrisico’s in Nederzwalm?
  • Hoe verminderen we overstromingsrisico’s langs Smarre en Peerdestokbeek?
  • Hoe verminderen we overstromingsrisico’s in Munkzwalm (Zwalmmolen)?
  • Hoe verminderen we overstromingsrisico’s ter hoogte van de Boembeke-molen (Michelbeke)?
  • Lossen onderhoud en ruimen van de waterlopen de wateroverlast op?
  • Hoe en waar kunnen we inzetten op de sponsfunctie van het landschap?
  • Hoe kunnen we samen met landbouwers wateroverlast en droogte het hoofd bieden?
  • Hoe kunnen bewoners bijdragen aan overstromingsrisicobeheer? Hoe kunnen ze zichzelf beschermen tegen wateroverlast?

21:35 Afsluiting

21:45 Receptie en netwerkmoment

Voor wie is dit Zwalmbeek-forum bedoeld?

Voor iedereen die woont, werkt en leeft in het stroomgebied van de Zwalmbeek. We denken hierbij bijvoorbeeld aan:
- Eigenaars van gronden en huizen in de gemeenten Brakel, Horebeke, Zwalm en Zottegem
- Inwoners, recreanten, landbouwers, ondernemers, natuurliefhebbers, ... uit het gebied
- Vertegenwoordigers van lokale belangenorganisaties, jongerenverenigingen, scholen, bedrijven, ....
- Vertegenwoordigers van provinciale en gemeentelijke diensten
- Vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid
- Experten van studiebureau’s, kennisinstellingen, …

Hoe kan ik me inschrijven voor dit Zwalmbeek-forum?

Zwalmbeek-forum 2 zal plaatsvinden op donderdag 20 februari 2020 van 19.00 tot 22.30 (onthaal vanaf 18.30) in de Zwalmparel te Munkzwalm (Sportlaan 1, 9630 Munkzwalm). 

Schrijf je hier in.