Wil je betrokken worden?

Om het riviercontract uit te werken worden in het traject drie Zwalmbeek-forums georganiseerd. Op deze Zwalmbeek-forums krijg je inhoudelijke informatie en verkennen we samen de uitdagingen en oplossingen. Zo geven we met iedereen die betrokken is richting aan de inhoud van het riviercontract.

Zwalmbeek-forum 2

Zwalmbeek-forum 2 zal plaatsvinden op donderdag 20 februari 2020 van 19u00 tot 22u30 (ontvangst vanaf 18u30). 

Programma van de  avond: 

18:30 Onthaal

19:00 Verwelkoming en inleiding

19:15 Meerlaagse waterveiligheid in het stroomgebied van de Zwalmbeek: haalbaarheid, nut en effect van de verschillende maatregelen.

19:45 Werktafels

  • Hoe verminderen we overstromingsrisico’s in Nederzwalm?
  • Hoe verminderen we overstromingsrisico’s langs Smarre en Peerdestokbeek?
  • Hoe verminderen we overstromingsrisico’s in Munkzwalm (Zwalmmolen)?
  • Hoe verminderen we overstromingsrisico’s ter hoogte van de Boembeke-molen (Michelbeke)?
  • Lossen onderhoud en ruimen van de waterlopen de wateroverlast op?
  • Hoe en waar kunnen we inzetten op de sponsfunctie van het landschap?
  • Hoe kunnen we samen met landbouwers wateroverlast en droogte het hoofd bieden?
  • Hoe kunnen bewoners bijdragen aan overstromingsrisicobeheer? Hoe kunnen ze zichzelf beschermen tegen wateroverlast?

21:35 Afsluiting

21:45 Receptie en netwerkmoment

Het gaat door in de Zwalmparel te Munkzwalm (Sportlaan 1, 9630 Munkzwalm).

Schrijf je in.