Zwalmbeek

De Zwalmbeek heeft een onregelmatig regime met lage debieten in droge periodes en veel hogere debieten in regenperiodes, waardoor de beek erg overstromingsgevoelig is. Ondanks alle inspanningen om wateroverlast langs de Zwalmbeek in te perken, blijft het stroomgebied van de Zwalmbeek gevoelig voor overstromingen. In augustus 1996 en november 2010 waren er belangrijke hoogwaterafvoerperioden. De belangrijkste knelpunten waren:

    • de omgeving van het Molenpad en de Gaverbosdreef langs de Zwalmbeek te Munkzwalm;
    • de wijk Smarre langs de Peerdestokbeek te Sint-Blasius-Boekel;
    • de omgeving van de N46 aan de samenvloeiing van de Zwalm en de Peerdestokbeek te Nederzwalm;
    • ter hoogte van bepaalde bestaande of voormalige watermolens met een commerciële uitbating.

Gelukkig hebben de waterbeheerders in het gebied al veel gedaan om de overstromingsrisico’s te verminderen. Het is misschien al een tijdje geleden dat er zich grote problemen hebben voorgedaan, maar we moeten wel beseffen dat het onmogelijk is het overstromingsrisico tot nul te herleiden. Er zal m.a.w. altijd een kans op wateroverlast bestaan. De kansen nemen de komende jaren ook toe door de klimaatverandering. De meest recente studies wijzen op meer neerslag in de winter en intensere zomerbuien. Maar ook de bijkomende bebouwing en verharding leggen extra druk op het watersysteem. Op het klimaatportaal van de VMM (klimaat.vmm.be/nl/klimaatveranderingen) en op het geoloket van waterinfo (www.waterinfo.be) zijn verschillende kaarten terug te vinden. Deze geven voor een groot deel van het stroomgebied van de Zwalmbeek aan hoe groot de kans is dat er zich overstromingen voordoen, met en zonder klimaatverandering. Uit deze kaarten blijkt dat grote delen van de stroomgebieden een significant overstromingsrisico vertonen.