Over welk gebied gaat het?

We richten ons op het volledige stroomgebied van de Zwalmbeek. Dit omvat het gebied waarvan het (regen)water uiteindelijk in de Zwalmbeek terecht komt. In de praktijk gaat het over een groot deel van de grondgebieden van de gemeenten Brakel, Zwalm, Horebeke en Zottegem. Het regenwater kan rechtstreeks naar de Zwalmbeek vloeien. Het meeste water vloeit echter onrechtstreeks af. Via een wijd vertakt netwerk van grachten en zijbeken belandt het uiteindelijk in de Zwalmbeek. Via de Zwalmbeek vloeit het water op zijn beurt naar de Bovenschelde.

Binnen dit traject zoeken we niet enkel naar maatregelen voor de vallei van de Zwalmbeek en haar zijbeken maar ook naar oplossingen voor de hogergelegen gebieden. Hoe meer afstromend regenwater daar kan vastgehouden worden of vertraagd kan afstromen, hoe minder het risico op wateroverlast in de lagergelegen valleigebieden.

Zie ook blogbericht ‘Van waar komt het water en waar gaat het naartoe?