Terugkoppeling tussentijdse resultaten ateliers

De afgelopen maanden is hard verder gewerkt aan een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. In de maand oktober brachten we verschillende actoren samen rond de (ontwerp)tafel om concrete oplossingen uit te werken. Het voorziene terugkoppelingsmoment kon niet doorgaan door de verscherpte corona-maatregelen. Daarom werkten we een digitaal alternatief uit.

De doelstelling van deze terugkoppeling was om de tussentijdse resultaten te presenteren en erover in dialoog te gaan. Iedereen kon na het bekijken van de video's contact opnemen met het projectteam voor een individueel gesprek. Met de opmerkingen en aanvullingen zijn we aan de slag gegaan om zo concreet mogelijke acties uit te werken voor het riviercontract. In het voorjaar 2021 zullen de verschillende actoren de uitgewerkte acties die zij willen opnemen in het riviercontract voorstellen op het derde Zwalmbeek-forum.

Om iedereen te informeren zijn acht videoverslagen gemaakt. In een eerste video schetsen we de doelstellingen en aanpak van de ateliers. In de zeven andere video's gaan we in op de eerste tussentijdse resultaten van de ateliers. We schetsen kort de uitdagingen en de eerste ideeën van oplossingen en openstaande vragen.

Heb je na het bekijken van de videoverslagen vragen of suggesties? Mail het projectteam dan via zwalmbeek@riviercontract.be. Formuleer zo duidelijk mogelijk je vragen en laat eventueel je telefoonnumer achter. Het projectteam neemt dan contact met je op. 

Introductie video - doelstellingen en aanpak ateliers

In deze video schetsen we het doel en aanpak van de ateliers. We raden aan om deze video te bekijken voordat je de videoverslagen bekijkt. 

Videoverslagen - ruimtelijke ateliers

In de volgende zes video's stellen we de resultaten voor van de zes ruimtelijke ateliers voor. In deze ateliers is gezocht naar oplossingen voor de wateroverlast in een bepaald deelgebied. Heb je vragen of suggesties na het bekijken van de video? Mail het projectteam dan via zwalmbeek@riviercontract.be. Formuleer zo duidelijk mogelijk je vragen en laat eventueel je telefoonnumer achter. Het projectteam neemt dan contact met je op. 

Atelier deelgebied Elene (Zottegem)

Atelier deelgebied Molenbeek (Zottegem, Zwalm)

Atelier deelgebied Wijlegemse beek (Zwalm)

Atelier deelgebied Munkzwalm (Zwalm)

Atelier deelgebied Peerdestokbeek (Zwalm, Horebeke)

Atelier deelgebied Nederzwalm (Zwalm)

 

Videoverslag tussentijdse resultaten atelier onderhoud en beheer

In de volgende video stellen we de resultaten van het thematisch atelier 'onderhoud en beheer' voor. In dit atelier is gezocht naar oplossingen voor knelpunten met betrekking tot het onderhoud en beheer van waterlopen in het projectgebied. Heb je vragen of suggesties na het bekijken van de video? Mail het projectteam dan via zwalmbeek@riviercontract.be. Formuleer zo duidelijk mogelijk je vragen en laat eventueel je telefoonnumer achter. Het projectteam neemt dan contact met je op.