Riviercontract voor de Zwalmbeek

Op basis van de einduitkomsten uit Zwalmbeek-forum 3 en de verschillende andere activiteiten in het proces, wordt het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek uitgewerkt. Dit gebeurt samen met de partners in de stuurgroep en actoren die mee zullen instaan voor de uitvoering van maatregelen. Tijdens een feestelijk slotmoment wordt het riviercontract ondertekend door de verschillende partners die aan de slag gaan met het riviercontract. De officiële ondertekening en presentatie van het riviercontract vormt het einde van het participatietraject. Daarnaast vormt het ook de start van een volgende fase, namelijk de implementatiefase.

Praktische info

Het ondertekenen van het riviercontract zal plaatsvinden in juni 2021. Als je de overstromingstest invult, ontvang je een uitnodiging. Je kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief