Riviercontract voor de Zwalmbeek

Gedurende anderhalf jaar werd door waterbeheerders, overheden, inwoners en andere partners via de Zwalmbeekfora, online campagnes en ateliers gezocht naar concrete maatregelen die het overstromingsrisico verder kunnen verminderen. Het resultaat is vastgelegd in een riviercontract. 

Op maandag 28 juni 2021 ondertekenden de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm, Solva, Boerennatuur Vlaanderen, het Algemeen Boerensyndicaat Vlaanderen en de Boerenbond het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Daarmee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 43 acties die de overstromingsrisico’s in het stroomgebied zullen helpen beperken.

Het volledige riviercontract kan je hier nalezen.

Wat gebeurt er na de ondertekening van het riviercontract? 

De verschillende partners gaan nu aan de slag met de verschillende acties. De 43 acties omvatten een brede waaier aan thema’s en concentreren zich op verschillende sporen. In de eerste plaatst zijn er aantal concrete infrastructuurwerken aan de waterlopen uitgewerkt zoals het openleggen van de Wijlegemse Beek in Munkzwalm en het vergroten van de koker aan de Hoogstraat in Nederzwalm, een reeds lang gekendknelpunt.

Daarnaast zijn er een aantal acties die inzetten op preventie. Een actie focust op de rol van ruimtelijke ordening waarbij de drie gemeenten de opmaak van een stedenbouwkundige verordening en beleidskader zullen onderzoeken om de wateroverlastproblematiek te verminderen. Ook zijn er enkele acties die zoeken naar oplossingen om erosie en de droogteproblematiek in het stroomgebied te verminderen.

Tenslotte wordt de opgestarte dialoog en communicatie verder gezet. Zo wordt er bijvoorbeeld een meldpunt voor de waterlopen opgezet door de gemeenten en zal sensibiliserend gewerkt worden rond het belang van een goed gebruik van oevers die grenzen aan tuinen.

Wil je op de hoogte blijven van de uitvoering van het riviercontract. Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief