Samen naar een riviercontract voor de Zwalmbeek

Veel rivieren in Vlaanderen, zoals ook de Zwalmbeek, zorgden in het verleden al voor overstromingen. Bovendien zal het overstromingsrisico de komende jaren toenemen door de klimaatverandering. Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren om het overstromingsrisico in dit stroomgebied te beperken, blijft de kans op wateroverlast bestaan. 

Samen kunnen we meer

De overheid kan de uitdagingen niet alleen aan. Het beheersen van de overstromingsrisico’s is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de waterbeheerder samen met de lokale overheid, inwoners, bedrijven, verenigingen…  oplossingen kan zoeken en realiseren. 

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startten daarom in 2019 met een project om het overstromingsrisico van het stromingsgebied van de Zwalmbeek aan te pakken. Het doel is om, in overleg met alle belanghebbenden, maatregelen te zoeken om het overstromingsrisico te verminderen. Deze maatregelen worden vervolgens vastgelegd in een riviercontract.

Iedereen kan op verschillende manieren bijdragen:
  • Leer het overstromingsrisico voor jouw woning of straat kennen! Doe de test en kom te weten hoe groot het overstromingsrisico voor jouw woning, bedrijf of straat nu is en hoe het risico stijgt door de klimaatverandering. Binnenkort vind je hier de resultaten van de overstromingstest.
  • Op 12 december 2019 vond het eerste Zwalmbeek-forum plaats: We leerden meer over de uitdagingen voor de Zwalmbeek en kregen tips voor het formuleren van ideeën. Meer info
  • Tussen half november 2019 en half januari 2020 kon je op het ideeën-platform een idee achterlaten en reageren op andere. Bekijk hier alle ideeën 
  • Kwam je in januari 2020 naar Zwalmbeek-forum 2: We gingen aan de slag met de ideeën en initiatieven uit het ideeën-platform. Bekijk hier welke ideeën werden uitgewerkt. Meer info
  • In het najaar van 2020 werken we de ideeën verder uit tijdens de Zwalmbeek-ateliers Tussentijds koppelen we de eerste resultaten terug op een terugkoppelmoment. Meer info
  • Ontdek in het voorjaar van 2021 op Zwalmbeek-forum 3 op welke manier de ideeën zijn uitgewerkt en geef jouw laatste tips mee.  Meer info
  • Kom in juni 2021 naar het feestelijk slotevenement waar we het riviercontract aan het grote publiek voorstellen. Meer info

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief