Samen naar een riviercontract voor de Zwalmbeek

Veel rivieren in Vlaanderen, zoals ook de Zwalmbeek, zorgden in het verleden al voor overstromingen. Bovendien zal het overstromingsrisico de komende jaren toenemen door de klimaatverandering. Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren om het overstromingsrisico in dit stroomgebied te beperken, blijft de kans op wateroverlast bestaan. 

Samen kunnen we meer

De overheid kan de uitdagingen niet alleen aan. Het beheersen van de overstromingsrisico’s is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de waterbeheerder samen met de lokale overheid, inwoners, bedrijven, verenigingen…  oplossingen kan zoeken en realiseren. 

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startten daarom in 2019 met een project om het overstromingsrisico van het stromingsgebied van de Zwalmbeek aan te pakken. Het doel is om, in overleg met alle belanghebbenden, maatregelen te zoeken om het overstromingsrisico te verminderen. Deze maatregelen worden vervolgens vastgelegd in een riviercontract.

Iedereen kan op verschillende manieren bijdragen:
  • Leer het overstromingsrisico voor jouw woning of straat kennen! Doe de test en kom te weten hoe groot het overstromingsrisico voor jouw woning, bedrijf of straat nu is en hoe het risico stijgt door de klimaatverandering. Doe de test
  • Kom 12 december 2019 naar Zwalmbeek-forum 1: leer meer over de uitdagingen voor de Zwalmbeek en krijg tips voor het formuleren van ideeën. Meer info
  • Surf tussen half november en half januari naar zwalmbeek.riviercontract.be: deel, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen. Deel je idee 
  • Kom in januari 2020 naar Zwalmbeek-forum 2: ga aan de slag met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld. Bepaal mee welke ideeën best verder concreet worden uitgewerkt. Meer info
  • Neem in het voorjaar van 2020 deel aan de Zwalmbeek-ateliers: werk de ideeën mee uit tot concrete maatregelen of word peter of meter van een van de ideeën die worden uitgewerkt. Meer info
  • Ontdek in oktober 2020 op Zwalmbeek-forum op welke manier de ideeën zijn uitgewerkt en geef jouw laatste tips mee.  Meer info
  • Kom in januari 2021 naar het feestelijk slotevenement waar we het riviercontract aan het grote publiek voorstellen. Meer info

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief