Charter ondertekenen

Een stuurgroep leidt het traject in goede banen. De leden van de stuurgroep ondertekenen een charter waarin ze zich engageren om samen te werken aan de participatieve opmaak van een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. De stuurgroep is op dit moment samengesteld uit:

- Deputé provincie Oost-Vlaanderen
- Politieke en ambtelijke vertegenwoordigers Horebeke, Zottegem en Zwalm (twee per gemeente)
- Verantwoordelijke provinciale diensten ruimtelijke ordening, water en leefmilieu
- Verantwoordelijke VMM
- Bekkensecretariaat

Het charter van het stroomgebied van de Zwalmbeek werd ondertekend in november 2019. Bekijk hier het verslag.

Wil je ook meewerken aan de uitwerking van het traject? Mail dan naar zwalmbeek@riviercontract.be zodat wij contact met je kunnen opnemen.