Zwalmbeek-ateliers

Voor de zomer van 2020 zijn alle ontvangen ideeën gegroepeerd per thema en per deelgebied. In het najaar werken we deze ideeën verder uit in verschillende ateliers. Op de ateliers brengen we experten en direct betrokkenen samen rond de (ontwerp)tafel zodat we samen tot concrete maatregelen en acties kunnen komen.

Er worden ateliers georganiseerd over de volgende gebieden en thema's:

-       Aanpak wateroverlast en – beheer in het gebied Nederzwalm (Zwalm)

-       Aanpak wateroverlast en – beheer in het gebied Peerdestokbeek (Zwalm, Horebeke)

-       Aanpak wateroverlast en – beheer in het gebied Munkzwalm (Zwalm)

-       Aanpak wateroverlast en – beheer in het gebied Wijlegemse beek (Zwalm)

-       Aanpak wateroverlast en – beheer in het gebied Molenbeek (Zottegem, Zwalm)

-       Aanpak wateroverlast en – beheer in het gebied Steenbeek – Molenbeek (Zottegem)

-       Aanpak van onderhoud en beheer van de waterlopen

-       Landbouw, wateroverlast en droogte

-       Inzet ruimtelijke planning voor aanpak wateroverlast

Voor de verschillende ateliers is gericht uitgenodigd.  Daarnaast voorzagen we op 12 november 2020 een algemene terugkoppeling over alle ateliers. Het voorziene terugkoppelingsmoment kon niet doorgaan door de verscherpte corona-maatregelen. Daarom werkten we een digitaal alternatief uit. De eerste tussentijdse resultaten zijn samengevat in een video per gebied/thema. 

In het voorjaar van 2021 zullen de verschillende actoren de uitgewerkte acties die zij willen opnemen in het riviercontract voorstellen op het  Zwalmbeek-forum 3.