Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Traag Beken Plan (Inspiratie voorbeeld van Projectgroep Zwalmbeek)

Opstellen van een traagbekenplan naar analogie met een traanwegenplan. Dit kan de basis vormen voor wandelingen, educatie, acties, ... met als doel kleine waterlopen terug onder de aandacht te brengen. Kleine waterlopen hebben een belangrijke functie om water in het landschap vast te houden. Ook zijn ze belangrijk voor de natuur en landschappelijke beleving. In een eerste stap moeten de kleine waterlopen terug geïnventariseerd worden. Hiervoor kan samengewerkt worden met lokale inwoners, erfgoed deskundigen, heemkundige kringen, landbouwers, ... Daarna kunnen daar verschillende acties aan gekoppeld worden om de trage beken en de problematiek van wateroverlast onder de aandacht te brengen. Het idee kan een eerste uitgetest worden in een pilootgebied waar veel interesse is of waar er een noodzaak is Partners voor dit initiatief zijn: Regionaal landschap, gemeenten, inwoners, senioren (omdat zij oude waterlopen weten liggen), erfgoedorganisaties, ...

Reacties
  • Bart B

    ongeveer 4 jaren geleden

    In een ander item ook aangehaald: de krachten van vele vrijwilligers kunnen gebundeld worden door bvb het peterschap voor trage wegen (=een oogje in 't zeil houden voor calamiteiten) uitbreiden over de beken die langs die wegjes loopt ? Zo kunnen obstructies of foute werking snel aangepakt worden