Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Ophouden van water dan zit je buur niet met een kater (Idee Zwalmbeek-forum 1)

Een vaststelling is dat de mensen die niet rechtstreeks last ondervinden van een overstroming meestal niets ondernemen. Het idee is om zoveel mogelijk water zo hoog mogelijk in het stroomgebied op te houden. Zo vermijden we wateroverlast voor anderen (in lager gelegen gebieden). Hier zijn veel kleine maatregelen voor nodig zoals het aanleggen van bufferbekkens langs waterlopen, het voorzien van regenputten die effectief berekend zijn op de verharde oppervlakte, het hergebruik van regenwater verplichten, zorgen dat beken onderhouden worden, vermijden dat mensen afval storten in beken en grachten, … Al deze maatregelen moeten gebeuren in samenwerking tussen overheid, particulieren en bedrijven.