Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Het grachtenplan 'een pracht van een gracht' (Idee Zwalmbeek-forum 1)

Een grachtenplan moet ons helpen om het beheer en onderhoud van grachten gestructureerder aan te pakken er effectief werk van te maken. Het plan is om alle grachten te inventariseren en aandachtspunten (bv. onderhoud, mogelijkheden voor bovenstrooms bufferen) in kaart te brengen. Dit vormt de basis om de grachten te kunnen categoriseren en samen prioriteiten voor acties vast te leggen.

We hebben een brede samenwerking nodig: het plan kan alleen werken als we het opstellen samen met alle gemeenten in het stroomgebied van de Zwalmbeek, de provincie en ook particulieren (aangelanden en bedrijven).