Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Sponswerking van het stroomgebied verhogen door slimme stuwen en actief peilbeheer (Idee Zwalmbeek-forum 1)

Om de sponswerking van het gebied te verhogen is het een idee om water op te houden in de kleinere waterlopen en de drainage af te stemmen op het waterbeheer. Het is belangrijk om dit in alle bovenstroomse gebieden te doen. We denken specifiek aan waterlopen 3de categorie, niet geklasseerde waterlopen en de aanpalende landbouwpercelen. De actie kan enkel succesvol zijn als landbouwers, lokale waterbeheerders (dichtbij de landbouwers) en de provincie samenwerken.