Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Meldpunt: problemen waterlopen (Idee Zwalmbeek-forum 1)

Momenteel is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk deel van de waterlopen. Verschillende waterbeheerders zijn immers actief in het gebied. Knelpunten (vb. hout dat doorstroming belemmert) die door burgers worden opgemerkt, worden hierdoor vaak niet doorgegeven. Indien ze wel worden doorgegeven door inwoners, is niet altijd duidelijk wat met de melding gebeurt (soms blijft het knelpunt langere tijd bestaan zonder gevolg).

Door 1 gecentraliseerd meldpunt op te zetten kan de versnipperde structuur opgevangen worden en kan er gezorgd worden voor sneller gevolg op gesignaleerde problemen. Ook kan dit meldpunt instaan voor de terugkoppeling naar de inwoner die het probleem signaleerde. Het zou goed zou dat er één meldpunt is voor heel het stroomgebied van de Zwalmbeek. Partners voor het opzetten van een dergelijk meldpunt zijn de betrokken gemeenten, de provincie en burgers. Het initiatief kan door de overheid getrokken worden maar kan evengoed een burgerinitiatief zijn (watermeter- of peters).