Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Bouwshift invoeren (Inspiratie voorbeeld van Projectgroep Zwalmbeek)

Om schade van woningen, bedrijven, ... door overstromingen in de toekomst te vermijden is het belangrijk om watergevoelige open ruimte gebieden waar mogelijk gebouwd kan worden vrij te houden. Dit vraagt coördinatie en afstemming met verschillende belanghebbenden (vb. gemeenten, eigenaars, ontwikkelaars, ...) om te komen tot een aangepast vergunningenbeleid. De Provincie kan een rol spelen om alle betrokken partijen samen te brengen.