Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

De Passemarebeek in de Ruddershovestraat

De Passemarebeek overstroomt om de 2 a 3 jaar omdat ze langs de Ruddershovestraat over een lengte van 300 meter ingebuisd is, waardoor het water stroomopwaarts van de inbuizing opstuwt. Het openleggen van de beek zou ruimte geven aan de beek en het overstromingsgevaar ter hoogte van nr 6 en 8 wegnemen. Deze buizen zijn in geen 30 jaar onderhouden of geinspecteerd.