Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Leve de Zwalmbeek-delta (Idee Zwalmbeek-forum 1)

Ter hoogte van de brug aan de Hoogstraat is er een knelpunt voor de doorstroming van het water in de Zwalmbeek bij piekdebieten. Belangrijk is dat de doorstroming verbeterd wordt door het ruimen van de beek, groter maken van de opening, ...Waterloopbeheerder moeten hier met kennis van zaken zorgen voor een oplossing. 

De Zwalmbeek kan benedenstrooms extra vrije ruimte krijgen om te meanderen. Ook kan er extra aandacht gegeven worden aan de opvang van het afgevoerd water voor het in de Schelde afwatert. Om tevens lokaal een meerwaarde te bieden, en een draagvlak op te bouwen voor een dergelijke inrichting, zou het goed zijn om een koppeling te voorzien met vb. recreatie, natuur en extensieve landbouw. De waterloopbeheerders (VMM, provincie, gemeente), ANB en Natuurpunt zijn mogelijke partners.

Reacties
  • Guy D

    ongeveer 4 jaren geleden

    Het vertragen van de waterafvoer om het kostbare water meer tijd te geven om in de bodem en diepere (grondwaterlagen) door te dringen is een schitterend idee. Als de waterkwaliteit het toelaat, bestaat dan wettelijk/technisch de mogelijkheid om perceeltjes periodiek te bevloeien d.m.v. een systeem met "sluisjes" waardoor er een soort "wetlands" ontstaan, ware amfibie- en watervogelparadijsjes? Een trager stromende Zwalm kan ook helpen om de migratie van allerlei soorten te bemoedigen tussen de Schelde en de Zwalm om zo de kwaliteit en diversiteit van het genetisch materiaal te vergroten.

  • Bart B

    ongeveer 4 jaren geleden

    Tussen Nederzwalm en de monding van de Zwalm ligt "Weldenshoeksken", waar ten zuidwesten van het baantje "Schuisplanklos" een grote oude meander in het landschap en op de kaarten nog zichtbaar is. Waarom die oude meander niet opnieuw aansluiten op de Zwalm en dat als natuur- en buffergebied gebruiken ? Zou mooi passen in het VLM inrichtingsproject "Neerwelden"...