Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Oude meanders openleggen (Inspiratie voorbeeld van Projectgroep Zwalmbeek)

In het verleden zijn verschillende oude meanders dicht gemaakt. Door ze terug open te maken geven we meer ruimte aan water. We verminderen ook de snelheid waarmee water in de waterloop afwatert naar lager gelegen overstromingsgevoelige gebieden. Ook ecologisch en landschappelijk zijn er belangrijke voordelen. Een mogelijke lokatie is ter hoogte van de Boembekemolen. Wel moet eerst nog onderzoek gebeuren naar de eigendomssituatie, onderzoek van aanleg, ... Partners voor dit initiatief zijn: VMM, gemeente, Vlaamse overheid, Regionaal landschap, erfgoedorganisaties, ...

Reacties
 • Jan F

  ongeveer 4 jaren geleden

  Klein beetje vervelend neveneffect om de Zwalm daar te laten Meanderen is dat de kleine waterkracht aan de Boembekemolen dan op de schroothoop kan ...

  • Bart B

   ongeveer 4 jaren geleden

   Terecht. Wat als extra meandering overwogen wordt waarvan het uitvloeiniveau BOVEN het stuwpeil ligt van onze molens ?