Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Bufferzones langs de beken en grachten over de volledige lengte als bijdrage voor het beekherstel

Bufferzones langs grachten (dikwijls kwelgebieden) minstens 1 meter, langs beken 2de ,3de cat minstens 2 meter en 1 cat minstens 5 meter. Het idee voor bufferzones is bij de waterbeheerders bekend en reeds meer dan 25 jaar oud, up date nodig. Opnieuw deze idee te lanceren en uitvoeren in het kader van het riviercontract. Beken zijn ecosystemen en niet veredelde riolen noch dienen ze uitsluitend voor de afvoer van overtollig water. De beekranden dienen niet alleen als dumplaats voor slib of buffering tegen instroom mest en herbiciden maar zijn een apart ecosysteem dat zeer sterk onder druk staat. De potenties van een bufferzone zijn naar ecosysteemdiensten zeer groot op vlak van aanwezigheid van planten en dieren groot en klein. Suggestie: toets potenties voor aanleg van bufferzones langs Molenbeek vanaf de brongebieden: Steenbeek, Nieuwege en in de buurt van de monding achter het oud huis de Moriaan. Voorstel voor peter/meterschap voor beeksegmenten Veel succes Paul Vandenabeele

Reacties
  • Bart B

    ongeveer 4 jaren geleden

    schitterend idee voor peterschap beeksegmenten. Met de opkomende betrokkenheid voor landelijke beleving van onze streek kan peterschap voor beken zeker meegenomen en gedragen worden met het peterschap voor trage wegen (langs beken).