Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Aanleg van bufferbekken/overstromingsgebied met aandacht voor recreatie, educatie, irrigatie buffer en natuurbeleving (Idee Zwalmbeek-forum 1)

Om het water vast te houden is het belangrijk om op diverse plekken in het stroomgebied van de Zwalmbeek natuurlijke opvangbekkens te voorzien. Zo voorkomen we dat slechts één of enkele opvangbekken(s) te veel water op moeten vangen. Het risico blijft op die manier bestaan dat de rest van het gebied alsnog overstroomt. 

Belangrijk is dat er een win-win wordt gecreëerd door bijvoorbeeld koppeling te leggen met ambities op het gebied van recreatie, educatie, irrigatie, natuurbeleving. We kunnen deze gebieden op meerdere manieren benutten waardoor iedereen hiervan kan profiteren. Niet enkel in het zin van eigenbelang, ook door het gebied (van jongs af aan) beter te begrijpen. Gewest/ provincie/ gemeenten/ natuurverenigingen/ burgers/ scholen/ jeugdverenigingen/ horeca moeten voor deze actie de krachten bundelen. Om de ruimte optimaal in te richten en in ieders behoefte te kunnen voorzien, moet het volledige spectrum aan stakeholders meegenomen worden.

Reacties