Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Geef de zijstromen meer ruinte (Idee Zwalmbeek-forum 1)

Om te zorgen voor droge voeten is het belangrijk dat in alle zijwaterlopen meer ruimte wordt gegeven aan water. Dit kan bijvoorbeeld door grachten en bermen te onderhouden of door bekkens te voorzien. Belangrijk is dat dit voor alle zijwaterlopen in de hoger gelegen gebieden gebeurd. De provincie en de gemeenten moeten hiervoor het initiatief nemen.

Reacties
  • Bart B

    ongeveer 4 jaren geleden

    Nu onze landbouwers kreunen onder de droogte, waarom niet opnieuw meer grachten aanleggen waar ze omwille van schaalvergroting gedempt werden ? Dat kan gestimuleerd worden met eenmalige kleine subsidies voor aanleg.