Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Naar een toekomstgerichte waterbeheersing (Idee Zwalmbeek-forum 1)

Om het waterbergend vermogen van waterlopen te behouden/versterken is het belangrijk om bevaarbare en onbevaarbare waterlopen te baggeren met respect voor meandering. Dit geldt zowel voor de Bovenschelde, de Zwalmbeek en zijn zijrivieren. Dit moet gebeuren door de overheid (de Vlaamse Waterweg of nieuw overkoepelend orgaan) samen met de omwonenden, bedrijven en het middenveld.

Reacties
  • Bart B

    ongeveer 4 jaren geleden

    en zelfs meanders te vergroten voor meer opslagruimte (zie ook ander actie item)