Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan de overheid doen?

Begeleiding van burgers die (kleine) maatregelen in hun thuisomgeving willen nemen (Idee Zwalmbeek-forum 1)

Om hun eigen huis te beschermen tegen wateroverlast kunnen burgers ook kleine, toegankelijke maatregelen nemen. Zij weten op dit moment echter vaak niet hoe ze eraan moeten beginnen: waar kunnen ze terecht voor advies, is er financiële steun mogelijk?, welke maatregelen hebben het meeste effect?, ....

Wij willen hen daar beter in begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van advies op maat, een informatiepakket (online en/of via een brochure), een online contactpunt of een centraal informatiepunt in het stroomgebied, … We zouden zelfs kunnen bekijken of we niet letterlijk de markt / straat op kunnen gaan met ons ondersteuningspakket. Op die manier bereiken we immers mensen die zelf misschien niet de stap zouden zetten.

Wie moet deze maatregel uitvoeren? Burgers die zich verenigen, liefst met ondersteuning door de gemeente (of een samenwerking tussen de verschillende gemeenten in het stroomgebied).

Reacties
  • lionel e

    ongeveer 4 jaren geleden

    Dit is verschuiven van verantwoordelijkheid.De overheid is gehouden er voor te zorgen dat er zich geen overstromingen voor doen.